Klik hier om de website van Hetty te bezoeken.

 

De boeken van Hetty kunnen besteld worden door een e-mail te sturen naar Mies Luiten, zus van Hetty

 

  

 

                                                                                                                      

Beste lezer,

 

Helaas moeten wij u mededelen dat Hetty Luiten op donderdag 7 maart na een kort ziekbed zeer plotseling is overleden.

 

Naar haar eigen wens hebben wij haar op dinsdag 12 maart in besloten kring begraven.

 

"Rouw niet bij het graf, maar in het hart."

 

Jon en Sten

zonen van Hetty

 

Foto van het favoriete uitzicht van Hetty, vanuit haar keukenraam